ATEZ ATEKOAREKIN ZERO ZABORRERANTZ

EKOLOGISTAK MARTXAN-EK ONTZAT JOTZEN DU GIPUZKOAKO ATEZ ATEKO SISTEMA

1.-EZ DA IPARRA GALDU BEHAR

Garrantzirik gabeko kontuetan galtzen gara askotan eta oinarrizkoena ahazten dugu: baliabide mugatutako mundu batean bizi gara. Gaur egungo ingurugiroaren egoeran kokatu behar da zaborren arazoa, iruzurrik egin gabe. Zientziak argi eta garbi azaldu du gure zibilizazioak  sortu duen ingurugiro krisia eta aurrean dituen mugak. Eta arduratsua den politika batek hondamendira garamatzan dinamika hau ekidin behar du. Hau da, hondakinen politika bat egiteaz gain, ingurugiro arazo orokorrei aurre egin behar diegu.

Zaborren arazoan  gure  gizartea eta ingurugiroaren arteko urruntze bat eman da, eta banaketa hau azken urteetan areagotu da, kontsumismoa indartu delako, eta ez delako hondakinen gutxitzea bultzatzeko inongo neurririk hartu. Hiri hondakinen arazoa hodi bukaerako arazo bat bezala hartu izan da beti, arazoa ez da orain sortu, bizi dugun egoera urtetan egindako kudeaketa txarraren ondorioz sortu da. Kudeaketa honek kutsatzeko eskubidearen ideia patologikoan oinarritu da batetik eta iruzurra onartu du: baliabide naturalak izatez publikoak diren arren pribatizatu egiten dira, eta hondakinak ordea, jatorri pribatua izan arren publikoak bihurtzen dira. Irizpide hauetan oinarritzen den sistema jasanezina bihurtzen da, eta egoera kritikoetara heltzen da beti.

Hondakinen kudeaketa Europako Hondakinen Zuzentarauan (2008/98/CE) oinarritu behar da, eta zuzentarau honek hainbat lehentasun zehaztu eta betetzera behartzen du: lehenengo eta behin sortutako hondakinen kopurua gutxitu behar da, gero berrerabilpena lehenetsi behar da, eta honen ostean birziklajea bultzatu. Azken aukerak errausketa eta zabortegiak lirateke. Arau honek hondakin organikoak banatuta biltzera behartzen du ere. Beraz ez da inposaketa bat, Europako legediak berak behartzen du materia organikoa banatuta biltzera.

Argi dago atez ateko sistema hobeto egokitzen dela Europako Hondakinen Zuzentarauak finkatzen duen hondakinen kudeaketa sistemen arteko hierarkiarekin. Argi dago ere atez ate-ko sistemarekin birziklatu ahal den hondakinen kopurua asko igotzen dela, baina zer gertatzen da hondakinak gutxitzearen helburuarekin?. Birziklajean lortutako emaitza onaz haraindi , hondakinak gutxitzearen aldeko ahaleginean erronka handia du atez ateko sistemak, Katalunian adibidez atez ateko sistema erabilera eta gero batez beste hondakinen % 11,94-ko gutxitea eman izan da.

Errausketa ez da bakarrik hondakinen kopuruaren biderkatzean oinarritzen den plangintza oker bat, herritarren parte hartzea eta udalen autonomia baztertzen dituen sistema teknokratiko bat da. Hau dela eta hondakinak errausten ez dituen edozein sistema onargarria da, ez dituelako ingurugiro arazo berriak sortzen eta baliabideen suntsiketa ekiditzen du. Errauskailu bat eraikitzea erabateko arduragabekeria da gure ustez.

2.-GAIKAKO BILKETA INTENTSIBOAN DAGO GAKOA

Ekologistak Martxan-ek kontsumoaren gutxitzea eta zaborren kopuruaren gutxitzearen aldekoak gara guztiz, honen ostean berrerabilpena eta birziklajea bultzatu behar direla aldarrikatzen dugu, hau da hondakinen arazoa konpontzeko giltza. Legedia aldatu behar da udalerrietan birziklajea derrigortzeko eta birziklaje kopuruak nabarmen igotzeko. Hau lortzeko ez dugu inongo bilketa sistemarik baztertzen, baina helburua argi egon behar du: gaikako bilketak %80-ra heldu behar du, hau da, Katalunian eta Gipuzkoan gaur egun martxan diren atez ateko sistemek lortzen dituzten emaitzak lortu behar dira.

Edozein bilketa sistema ezartzen den udalerriaren errealitateari egokitu behar zaio eta herritarren partehartzea bultzatu behar da, hau baita martxan jarriko den sistemaren funtzionamendu onaren giltza.

Edozein bilketa sistemak materialak berreskuratzeko bete behar duen lehenengo araua, jatorrizko materialen  gaikako banaketa da. Sen onak esaten digu ez dugula gure etxeetan batu behar gero biltegi desberdinetan gaika botatzea eskatzen digutena. Beraz etxeetan egiten den gaikako banaketa abiapuntua da, materialen berreskuratzea ziurtatzen duen hondakinen kudeaketa egoki bat bermatzeko.

Guztiz beharrezkoa da lehen urratsa bezala, hondakin organikoaren bilketa antolatzea, hau baita zaborraren zatirik handiena. Bizkaian esate baterako, 2001-ko RD-ren arabera usteltzeko moduko hondakin organikoa zaborraren %43,86-a da. Zaborraren zati handi hau ez dago zertan suntsitu beharrik, berreskuratu daiteke ongarri bezala, gure herrian koniferen monolaborantza eta azpiegiturak direla eta, higadura haundia pairatzen duen lurra ongarritzeko. Argi dago Bizkaian eta Euskal Herri osoan ere, lurrak materia organikoaren gabezia duela.

Materia organikoa banatuta biltzeko erabakia hartuz,  tratatu beharreko zaborra, gaur eguneko zabor guztiaren %56,14-an geratuko litzateke, eta ehuneko horren zati handi bat birziklatu daiteke. Bizkaian zaborraren %33-a birziklatzen da gaur egun, bakarrik konpostatzen da %0,8-a eta berrerabiltzen da %0,4-a (ikusi ondoko koadroa), beraz materia organikoa banatuta biltzea egite hutsarekin errefusa osatzen duen zaborraren zatia % 22,74-an geratuko litzateke, hau da, 140.000 Tm/urteko gutxi gora behera. Hau dela eta, materia organikoa banatuta bilduko balitz, Zabalgarbiko errauskailua erdira gutxitu beharko litzateke (gaur egungo 217.000 toneladetatik), eta ez litzateke beharko zabortegi bat bera ere. Den dena konpostatuko dela pensatzea utopikoa bada ere, bide honetatik abiatu beharra dago, behar diren baliabideak eta bitartekoak ipini behar dira, hauxe politikarien lehentasuna bilakatu beharko litzateke hondakinen gutxitze garrantzitsu bat lortzeko.

Bizkaia 2011 urtea.
Tm/urteko %
Materialaren balorizazioa Berrerabilpena 2.074 0,4
Konpostatzea 4.451 0,8
Birziklajea 194.394 33
Balorizazio energetikoa 217406 36,9
Zabortegiak 170482 29
Hiri hondakinak Guztira 588.807

3.-GAIKAKO BILKETARIK ERAGINKORRENA ATEZ ATEKOA DA.

Ezaguna denez, materia organikoaren banaketa ona egin eta ondo egokitutako atez ateko bilketa sistema batek lortzen du eraginkortasunik altuena, %80-ko birziklaje portzentaiak baino altuagokoak lortuz (Antzuolan %92-a birziklatzen da), edukiontzi kolektiboen sistemen aurrean.

Ikus ditzagun zenbait adibide eta datu egoerak alderatzeko:

  • Bizkaian giltzazko BOSGARREN EDUKIONTZIAREKIN, 5 urtetan Bizkaian sortzen den materia organiko guztiaren %4-a konpostatzea nahi dute. Oso helburu apala da, esan beharra dago Usurbilen eztabaida prozesua hasi eta bi urtera %100-a konpostatzea lortu dutela. Atez ateko sistema askoz eraginkorragoa ematen du, Bilboko Udaleko txosten baterako egindako ondoko koadroan ikus dezakegunez. Baina hala ere bosgarren edukiontziarekin Deustun lortutako emaitzak, gipuzkoarrenak baino askoz okerragoak dira, eta bilketaren antolatzaileen utzikeriari baino ezin zaizkio leporatu, hau da Bilboko Udalari edo/eta Bizkaiko Aldundiari.
Tokia Biztanleria 2007 Partehartzaileak Bildutako Toneladak
5º Edukiontzia DEUSTU 22.267 2.200([1]) 63([2])
5º Edukiontzia Amara 26000 5200 330
Aretxabaleta 6.700 1067 65
Azkoitia 11300 2069 137
Azpetia 14300 1288 115
Zarautz 22600 1781 154
Zumaia 9100 1220 80
OSOZ 90.000 12625 881
Atez Ateko sistema Usurbil  2010 5900 5900 981

Bizkaian errauskailuarekin ez da beharrezkoa ez minizaziorik, ez prebentziorik, ezta ordezko tratamendurik, baina hala ere eta itxurak egitearren, Bilboko Deustu auzoan materia organikoa biltzeko saio piloto bat egiten ari dira. Deustuko 22.267 biztanleok batez beste 1,13 kg/pertsoneko eta eguneko sortzen dituzte, hau da 9.184.024 kg, 9.180 tonelada inguru. Hondakin horien %40 materia organikoa bada, Deustun urtero 3.673 tonelada materia organiko sortzen dira, baina kasurik hoberenean bakarrik 63 tonelada materia organiko biltzea aurrikusten da. Hau da, bildu litekenaren % 1,75-a baino ez, huskeri bat. Eta hau horrela da Bilboko Udalak eta Bizkaiko Aldundiak ezarritako erizpideen arabera bakarrik bilduko dutelako sukaldatu gabeko materia organikoa, herritarren partehartzea eta konpromisoa asko zailduz.

4.-ATEZ ATEKO SISTEMAREN EZAUGARRIAK

Atez ateko sistemaren aurkakoek, sistema honek sortzen duen zikinkeriaz hitz egiten dute, eta “hondakinen turismoa” delakoaz, hau da zaborrak beste udalerrietako edukiontzietara eramaten direla, eta gainera ohiko bilketa sistema baino askoz garestiagoa dela esaten dute. Baina hau esten dutenek zenbait gauza ahazten dituzte, adibidez gure hirietako auzo askotako edukiontziak gainezka egoten direla eta haien inguruan zikinkeria barreiatuta egoten dela, hau krisiarekin areagotu da, pertsona asko hondakinen artean bilketan aritzen direlako. Atez atekoak usain txarrak sor ditzake baina maiztasun egokiarekin biltzen bada arazo hau asko gutxitzen da, bestaldetik ohiko edukiontziekin usain txarren arazo berdina sortzen da.

Atez ateko sistemaren kostuak direla eta, baliteke martxan jartzea garestiagoa izatea baina etorkizunari begira…. errauskailu bat eraikitzea baino garestiagoa da?. Konpostatzea beste sistemak baino askoz merkeagoa da, adibidez esan beharra dago ZABALGARBIKO errauskailuak (200.000 tonelada hondakin errausten ditu urtero) 154 milioi euro inguru kostatu zuela bere garaian eta ordea 20.000 tn/urteko tratatzeko gaitasuna duen Artigas-eko Konpostegiak bakarrik 6,2 milioi euro kostatu duela. Zabalgarbiko kostu horiei gehitu behar zaizkio PLANTA DE TRATAMIENTO MECANICO-BIOLOGICO izen arranditsua duen instalazioarenak, hau da beste 30 milioi euro. Instalazio hau hondakinen lehortegi huts bat da, zaborra errauskailura lehorrago eraman ahal izateko balio duena, horrela gas gutxiago erabili behar izateko (gero eta garestiagoa da), baina prozesu honetan lixibiatuak sortzen dira.

Gaur egun Gipuzkoak atez ateko sistemarekin biltzea aurrikusten duen materia organikoa konpostatzeko gaitasunik ez dauka. Eragozpen hau, materia organikoa tratatzeko instalaziorik eza, lehenagoko kudeaketa zoritxarrekoagatik sortu da. Jada 2008-an Azpeitiako Lapatx konpostegia zabaldu zutenean, orduko EAJ-PNV-ko agintariek esaten zuten “instalazio hau Gipuzkoak 2009-an izango dituen hiru konpostegietako lehena da”, 2012-an gaude eta besteak ez daude….Zer egin dute PSOE-k EAJ-k eta PP-k gobernatutako udalek, 90.garren hamarkadan erabakitako errauskailuaren eraikitzeko moratoria ezarri zenetik gaur egun dagoen kolapso egoera honetara heltzeko?, albo batera utzi dute , ahaztu, Sasieta eta Txingudi-ko konpostegien eraikitzea eta 10 urte igaro dituzte itsututa Zubietako errauskailuaren eraikuntza burutik ezin kenduz, hondakinen kudeaketan baliatu behar den 3R-en irizpideen hierarkia hankaz gora jarriz.

Orain aukera bakarra hondakinak inguruetako lurraldetara eramatea da. Zera eskatzen dugu, tratamentua ingurugiro eta kalitatezko irizpideekin egitea, konpostatzetik lortutako produktua behar bezala baliatu ahal izateko. Hau dela eta Gipuzkoan konpostegi gehiago eraikitzen diren arte, behinbeineko moduan materia organikoa beste lurraldetara eraman beharko litzatekela uste dugu.

Bizkaiko agintarien ohizko kritika da Atez ateko sisteman lortutako konpostaren kalitate eza, baina ez dute kontutan hartu nahi, ez dute aintzat hartzen hasieratik bosgarren edukiontzietan bildutako materiarekin nahasten zela. Argi dago Lapax-en (Gipuzkoako Konposta) sortutako konpostaren ospea kentzeko borondatea dagoela Bizkaiko Aldundiaren aldetik. Baina hori gertatu beharrean orain dela gutxi konpost honek “A Mota”-ko ziurtagiria lortu du Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino-ren aldetik (MARM).  Ziurtagiri honekin berme guztiak izango ditu lorezaintzan edo nekazaritzan erabiltzeko beste erabilpen batzuren artean.

Ekologistak Martxan-en partehartze kontzientea oinarrizkoa dela uste dugu, hau da herritarrok etika praktiko bat garatu behar dugu, ardura, erosotasunaren aurrean jarri behar dugu. Atez ateko sistemak gu guztion partehartzea eskatzen du, eta pertsona guztien konpromisoarekin baino ezin izango da gauzatu. Ez da erosoa, baina edukiontzien sistema ere ez da erosoa gauzak behar bezala banatu eta egiten dituen pertsonarentzat.

Atez ateko sistema aukera egokia eta malgua izan daiteke, herri eta hiri desberdinetara egokitu daiteke, herritarrekin eztabaida zabaldu  eta konponbide egokienak bilatu behar direla uste dugu. Adibidez pintxoek (zutoiak) Usurbilen emaitza ona eman dute, baina ez da aukera bakarra. Eta egia da ere ez dagoela beti guri zaborra etxe atean bertan biltzea eskatzerik. Bloketako etxeetan egin daiteke, Hernanin ikus daiteken bezala. Hau sistema malgua da (bai ordutegietan, bai tokietan, garraioari egokitzeko moduetan… pintxoaz gain beste aukerak azter daitezke ere).

Aukera dago ere RETORNA sistemarekin batera erabiltzeko, guztiz bateragarriak dira, horrela balitz egoera erabat aldatuko litzateke. RETORNA, ONTZIEN  GORDAILU ETA ITZULKETA SISTEMA bat da, eta gehien erabiltzen diren elikagai likidoen ontzien gaineko gordailu derrigorrezko bat ezartzen du, hau da, ura, garagardoa, zukuak eta freskagarriak eta haien arteko nahasketak hartzen ditu bere gain.

5.- ERAKUNDEEN ARTEKO BEGIRUNEA ESKATZEN DUGU

Jose Luis Bilbao Bizkaiko ahaldun nagusiak hitzarmena ez berritzeko behin eta berriz egin dituen mehatxu adierazpenak erakundeen arteko leialtasunaren aurkakoak dira, eta Gipuzkoak bere arazoak konpontzeko 2008-ko hitzarmenean azaltzen zen borondatearen kontrakoak dira. Ez dago Bizkaiko elkartasun ezarako ziorik, ez dago hitzarmena ez berritzeko arrazoirik. Gipuzkoak konponbidea bilatzen ari da, agian ez da EAJ-PNV-ren gustokoa izango baina honek ez du zertan boikot bat ekarri behar.

PSE ALDERDIARI DEIALDIA. Deialdi bat egin nahi diogu PSE alderdiari atez ateko sistemaren aukako bere jarrera erasokorra eten dezan, konponbide ekologikoena bilatzeko eztabaida lasaitu eta erraztu beharko luke herri guztietan. Harritu egin gaitu PSE-ren jarrera gatazka honetan,  beldurrak astintzen eta herritarren arduragabekeria, erosokeria bultzatzen, PSE alderdia zabalagoa izan beharko litzateke aurrerakoiak diren ideien aurrean eta eztabaida eta partehartzea bultzatu beharko luke.

Bizkaian Bilbo inguruko Ezkerraldean sortu ziren Zabalgarbi errauskailuaren aldeko lehenengo ideiak PSE-ren udal politikaren eskutik, politika hau ingurugiroaren aldetik atzeraikoa izan da eta ekarri zuen  egoera larriaren aurrean Zabalgarbiko errauskailuaren konponbide azkarra eta ustela saldu ziguten. Errausketa ez da inoiz konponbidea izan, zaborren arazoa behar bezala, ondo eta dagokienean konpontzen ez denean, politikarien eskutik datorren sasikonponbide ustela baizik. Ez dezagun ibilbide berdina berriz egin.

Bilbo, 2012-ko martxoaren 21-an.  Ekologistak Martxan-eko Bizkaiko Hondakinen Batzordea.


[1]  Banatutako 877 etxe edukiontzietatik egindako kalkulua, edukiontziko edo etxeko 2,5 pertsona suposatuz. Udalak emandako datuak baliatuz, 2011-ko urriko udalbatza.

2 Estimazioa. Udalak 1000-1200 kg  astero biltzen direla adierazi du, beraz 1200 kg eta 52 aste urtean, 62.400 kg urtero ateratzen dira.

HITZA: “Herritarren interesa piztu du Jasangarritasun Azokak”

Egia da Hitzak esan duena. Goiz guztian zehar herritar asko hurbildu zaizkigu jarri ditugun 7 estanetara eta dinamika politak sortu dira. Jendeak interesa badauka atez atekoaren inguruan, erraustegiaren inguruan, produktu ekologiko eta jasangarrien inguruan… gehiago jakin nahi du, hobeto bizi nahi duelako. Antolatzaileak ere gustora aritu gara, eguraldiak ere lagundu digulako. Datorren urtean berriz egin beharko dugu, eta ahal bada hobe.

Eskerrik asko hurbildu zareten herritar guztioi.

Hernaniko bertso-jarriak

Atzo ospatu zuten Hernanin atez atekoaren lehen urteurrena eta dagoeneko ikusgai daude Maialen Lujanbio eta Unai Agirreren bertso-jarriak, trikitian Joseba Tapia. ZORIONAK HERNANI eta Hernaniarrak, bide erakusle izateagatik. Zarautzen ere laster jarriko dugu atez atekoa. 🙂

Erik eta Ekai Hamaika Telebistan

Hemen duzue Zubietako FlashMobaren aurretik Hamaika Telebistak egindako elkarrizketa luzea, Zero Zabor mugimenduko bi kideri: Erik Gonzalez (Zubidon) eta Ekai Txapartegi (Zarautz Zero Zabor). Elkarrizketa luze xamarra da, baina gako asko argitzen dira.

Europan oihartzuna izaten ari gara

Europako Zero Zabor taldeen sarea oso gertutik jarraitzen ari da Gipuzkoan erraustegiaren aurka antolatzen ari garen mugimendua. Flash moba asko gustatu zaie eta artikulu polita idatzi dute hemengoaren berri emateko.

http://www.zerowasteeurope.eu/

Izan ere hainbat euskaldun ari zaio ekimenari hedapena ematen. Adibide “About the Basque Country” webgunean idatzi dutena.

Ostiral honetan Alfonso del Val-en hitzaldia Zarautzen

“II. Zero Zabor Jardunaldiak Atez Atekotik Zero Zaborrera, errausketarik gabe” apirilaren 1 eta 2an burutuko dira Bergaran, Zarautzen eta Usurbilen. Hizlari konbidatuak Alfonso del Val eta Joan Marc Simon izango dira. Alfonso del Valek jorratuko ditu “Errauste planta batek eragindako kutsadurak eta hauen kontrolak”
eta Joan Marc Simonek “Errausketaren kontrako eta Zero Zaborren aldeko mugimenduak Europan eta munduan”. Egitaraua honela dago antolatuta:

Apirilaren 1ean, ostirala:

– Bergaran: Joan Marc Simon (Udal pleno-aretoan, arratsaldeko 19:00tan).
– Zarautzen: Alfonso del Val (Antoniano aretoan, arratsaldeko 19:30tan).

Apirilaren 2an, larunbata:

– Usurbilen: Alfonso del Val eta Joan Marc Simon (goizeko 10:30etan, Sutegin).

(Hitzaldiak gaztelaniaz izango dira)

I. Jardunaldiak 2009ko martxoan izan ziren Hernani, Oiartzun, Urnieta eta Usurbilen, “Atez Ateko bilketatik Zero Zaborrerako bidean” lelopean. 2009koan konbidaturik etorri ziren Italiatik Rossano Ercolini (Ambiente Futuro) eta Roberto Cavallo (Erica), eta Kataluniatik Josep Maria Tost (Associació de Municipis Catalans per á la Recollida Porta a Porta), Assumpta Boba (Argentonako zinegotzia) eta Ignasi Puig (ENT).

II Jardunaldietan Errauste planten kontrolean (zehazkiago, kontrolik ezean) eta errausketaren kontra mundu osoan zabalduta dagoen mugimenduaren ezagutzan zentratuko gara. Horretarako bi aditu konbidatu ditugu.

Alfonso del Val Madrildik etorriko da, baina Euskal Herrian hondakinekin bizi ditugun arazoak barrutik ezagutzen ditu. Aspalditik agortuta dagoen (edizio berria prestatzen ari da) “El libro del Reciclaje” klasikoaren egilea da del Val. 1970 eta 1980ko hamarkadetan, Iruñerrian hondakinen murrizte, berrerabiltze eta birziklatzeko antolatu ziren plan eta egituretan parte hartu zuten sustatzaileetakoa da. Gero, Gipuzkoako Diputazioak PIGRUG famatua onartu zuenean, Ezker Batuak eskatuta haren analisi zorrotza egin zuen: “Insisto, soy verde. Análisis crítico del Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa 2002-2016 y propuesta alternativa ambientalmente más respetuosa”.

Ingurumen eta hondakin gaietan aditua (Gea21 Grupo de Estudios y Alternativas taldean ari da lanean), duela urte gutxi perito judizial lanetan aritu zen Madrilgo fiskaltzak eskatuta Valdemingomezko errauste planta ikertzen, bertan kutsadura oso larria nola eta zergatik gertatu zen aztertzeko, epaileak ikerketa bertan behera utzi zuen arte. Joan den irailean Nafarroako Parlamentuan izan zen, hango hondakin planen eztabaidarako deituta, eta parlamentariei azaldu zien zein diren errauste plantetan kutsadurak neurtu eta ekiditeko dauzkaten kontrolak (eta batik bat kontrolik ezak). (Alfonso del Valen lanez informazio gehiago hemen).

Joan Marc Simon Bartzelonakoa da eta Bruselasen egiten du lan, zenbait erkunderen aholkularitzan eta GAIA errausketaren aurkako munduko mugimenduaren Europako ordekaritzan. 2007an Hondarribian mintzatu zen, Ekologistak Martxan taldearen eskutik GAIAk hemen munduko biltzarra ospatu zuenean; orduan puri-purian zegoen Txingudiko errauste planaren proiektua.

Hondakinen eta errausketaren gaietan aditua da Joan Marc Simón, eta artikulu oso mamitsuak plazaratu ditu honetaz. Oso ezagunak dira Simónek errausketaren inguruko mito batzuk (enpresa handiek eta hauen morroi politiko, tekniko edo komunikatzaileek haizatu dituzten mitoak) larrutuz publikatu dituen idatziak, errauste planten balantze energetikoaz, ingurumenari egiten dioten kalteez, eta abar. (Ikusi hemen, hemen eta hemen Joan Marc Simonen hiru artikulu).

Zorionak Usurbil!

Duela bi urte jarri zuten martxan Usurbilen atez ateko hondakinen bilketa. Euskal Herrian birziklapena %80ra igo dezakeen hondakin bilketa modua.

Moratoria eskatzeko ez da dantzaria izan behar

GARA egunkarian dator artikulua:

Kez beteko dizkigute Gipuzkoako birikak, utziz gero. Foru Aldundiak Zubieta aukeratu du errauste planta pozoitsua eraikitzeko kokaleku eta hain zuzen bertan, Zubietan, Gipuzkoako biriketan, 2.000 lagun, 2.000 gipuzkoar dantzan jarri nahi ditugu. Gaiztakeria erraldoiari erantzun erraldoiagoa emango diogu, eta errauste plantari sei urteko moratoria eman diezaioten eskatuko dugu.

Martxoaren 20a aukeratu dugu gipuzkoar guztiok ahots bakarrez moratoria eskatzeko. Martxoaren 20a da, beraz, ikuskizunaren eguna. Datorren igandea. Egun sinbolikoa izango da gainera, propio aukeratutakoa, duela bi urte abiatu zelako Usurbilen atez ateko hondakinen gaikako bilketa. Zubietak arazoa erakusten du, eta martxoaren 20ak irtenbidea. Errauste planta eta atez atekoa aurrez aurre daude eta…  Post hau irakurtzen jarraitu

Usurbilgo alkateak atez atekoa nola ezarri zuten azaltzen du

Greenpeace felicita a Antzuola por sumarse al puerta a puerta

Este es el enlace a la página de Greenpeace.

Platón

El filósofo griego Platón adelantó hace más de 2300 años que para conocer la realidad había que saber un poco de matemática. Y la verdad es que la matemática basta para saber por qué la Diputación no quiere promover la recogida selectiva de la materia orgánica.

La Diputación ha dimensionado la incineradora para quemar el 70% de los residuos que producimos en Gipuzkoa. La materia orgánica supone un poco menos del 50% de la basura. Es decir, si se recogiera toda la materia orgánica de forma separada, y en vez de quemarla se hiciera compost con ella, la incineradora sería altamente deficitaria. Sus promotores no lo permitirían y la Diputación ya se ha rendido a sus pies.

La matemática nos da la razón del por qué del comportamiento insostenible de la Diputación. Sabemos por qué la Diputación se niega a construir más compostadoras y por qué ha tirado el 40% de la materia orgánica recogida al vertedero. Sabemos todo eso.

Pero Platón también advirtió sobre la retórica de los sofistas, que retuercen las palabras y las descripciones de la realidad para engañar a la gente. Personajes como Carlos Ormazabal seguirán retorciendo palabras como ‘libertad’ para engañar a la gente y esconder sus verdaderas razones y motivaciones.

Larunbatean atez atekoa ezagutuko dugu

Larunbat honetan txangoa antolatu dugu Usurbilera, atez ateko hondakin bilketa ezagutzera. Badakigu bilketa sistema honekin %20tik %80ra igotzen da birziklatze kopurua. Gainera gai organiko guztia jasotzen da, zabortegietan kalte gehien egiten duen gaia alegia. Abantaila nabarmenak dira. Hainbestekoak ze haren aurkariek kanpaina gogorra egin behar izaten duten, herritarrak aurka jartzeko. Diario Vasco eta Noticias Taldea erabiliz, beldurraren estrategia erabiltzen dute, atez atekoa desitxuratzeko. Propagandaren aurrean ordea zuzeneko ezagutza daukagu. Bertara joan eta ikusi. Usurbilera joan eta usurbildarrekin hitz egin. Galdetu ea zer moduzko bilketa den. Eragozpenak eta bentajak zein diren. Eta horixe egingo dugu larunbat honetan. Sistema ezagutu eta erabiltzaileak ezagutu. Asko hitz egiten dugu atez atekoari buruz, askotan ezagutu gabe. Larunbat honetan aukera daukagu bilketa sistema bertatik bertara ezagutzeko. 9:08ko trenean sartu eta Usurbilera. Gonbidatuta zaudete.

Tienen un único objetivo: incinerar

El texto lo hemos extraido del blog Gipuzkoa Sin Incineradoras:

El diario Berria publica la siguiente noticia (Gipuzkoan bereizita bildutako organikoaren %40 zabortegira doa) firmada por el periodista Iñaki Petxarroman, que por su gran interés traducimos aquí. No sin antes comentar que un escándalo de tal calibre sería investigado por la propia fiscalía y llevado a los tribunales en cualquier país medianamente civilizado.

El 40% del residuo orgánico recogido en Gipuzkoa va al vertedero

La planta de compostaje de Lapatx tiene capacidad para tratar 2.500 toneladas. El Plan General de Residuos preveía que ya en el 2009 se recogieran 19.930 toneladas de orgánico.

Iñaki Petxarroman Donostia

A lo largo del año pasado en Gipuzkoa se arrojó al vertedero el 40% del residuo orgánico recogido. Y es que la única planta de compostaje que de que dispone el territorio (la de Lapatx, Azpeitia) no tiene capacidad para convertir en compost todo el oránico que le llega. Según los datos ofrecidos por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa, en 2010 llegaron 4.004 tolenadas de orgánico a Lapatx. Sin embargo, en dicha planta no pueden tratar más de 2.500 toneladas, su capacidad no da para más. Por tnto, con el nivel actual de capacidad, solo con orgánico recogido en el municipio de Hernani Post hau irakurtzen jarraitu

Ricardo Ortega “Erraustegia bankuen menpe”

Ricardo Ortegak gutun hau bidali du Hernaniko KRONIKARA:

“EAJ-PNV, PSE-PSOE, PP eta Hamaikabat alderdi politikoek kosta ala kosta errauskailua eraiki nahi dute eta proiektua ondo lotuta utzi, horretarako  haren kontrola bankuen esku uzten badute ere.

Legealdia bukatu aurretik erraustegia egitearen hari mutur guztiak ondo lotu nahi dituzte aipatutako alderdiek, horrek ekarriko duen ondorioa, hiri-hondakinak kudeatzearen kontrola bankuen esku uztea baldin bada ere; kredituak eman dituzten bankuen esku, hain zuzen. Gaurtik aurrera bankuek zuzenduko dute hondakinen kudeaketa, esaterako, salneurriak jartzea edota konpetentzia banaketa euren esku egongo dira eta.

Onartezinak dira erraustegia finantzatzeko hartu diren erabaki hauek, eta inola ere ezin dut akordioekin bat egin. Batetik, nola ulertu daiteke Europako Inbertsio Ban­kuak Europako ingurumen arauak argi eta garbi hausten dituen egitasmoa finantzatzea? Ban­ku honek ez luke inola ere dirurik jarri behar Europako araudia errespetatzen ez duen proiektu honentzat. Bestalde, lotsagarria da  La Caixa eta Ba­nestok negozioa egitea ingurugiroaren lepotik eta herritarren osasunaren lepotik: osasuna edo ingurumenaren aurretik jar­tzen dute bankuek negozioa.

Ez naiz harritzen, baina sutan jartzen nau Foru Al­dundiaren eta erakunde honetan ari diren EAJ, H1, PSOE eta PPko ordezkarien jarrerak. Erabaki eta akordio oso gaiztoa hartu dute eta ondorio larriak sufrituko ditugu. Erabaki lotsagarri horiek geroa baldintzatu egingo dute ekonomikoki eta politikoki, bankuei emango baitiete ahalmen osoa, gerora egin daitekeen edozein aldaketa oztopatzeko, gainbegiratzeko eta kontrolatzeko. Eta zein da horren helburua? Horrela, erraustean oinarritutako hondakinen tratamendua babestu eta betikotu nahi dute, hurrengo foru eta udal hauteskundeetan seguru aski etorriko den aldaketa eta erabakiaren berrikuspena baino lehen.

Ricardo Ortega Gonzalez
Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketako Kontseiluko kide eta Lasarte-Oriako Ezker Batua Berdeak taldeko zinegotzia
San Marko Mankomunitateko presidente ohia

Aire garbiak bira nazan

Udaberriari begira kanpaina eder bat hasi dute Usurbilen, gainontzeko herrietara ere esportagarria dena. Haize errotak jarri dituzte, airea garbi mantentzeko eskatuz. Tabernetan ezin da tabakorik erre, airea garbi mantentzeko, eta bitartean kaleak erraustegiko aire zikinez bete nahi dizkigute. Haize errotak lehio eta balkoietan, aire garbiak bira ditzan!!

La incineradora en suspenso

Mientras comenzamos a conocer los escalofriantes detalles de la financiación de la incineradora, y lo que supondrá para la ciudadanía, varios alcaldes de Gipuzkoa han salido a denunciar lo que será “la esclavitud financiera de los próximos 21 años” (Diario Vasco, Gara, Noticias de Gipuzkoa).

Julian Zapianen hitzaldia Usurbilen

Usurbil Zero Zabor taldeak honako deialdi hau zabaltzeko eskatu digu:

Otsailak 16an Usurbilen izango dugun HITZALDI interesgarri batetara gonbidatu nahi zaitugu.
Arratsaldeko 7:00etan ARTZABAL baserrian.
Hizlaria : Julian Zapian ( Txiki ). Hernanin Zero Zabor eta Greenpeaceko kidea.
Izenburua: “Osasuna Atez ate. Se aprende haciendo, se hace pensando”
Hizkuntza: erdaraz
Bertan ikusiko garelakoan.

Oiartzun vuelve a demostrar que con el PAP se supera el 80% de reciclaje

Los datos se han publicado en el Diario Vasco. Se vuelve a demostrar que el puerta a puerta es el único sistema capaz de inutilizar la incineradora. Y es que cada vez que salen a la luz datos de los pueblos con el puerta a puerta, la incineradora se echa a temblar. Además, resulta que el puerta a puerta es el modo más económico de gestionar los residuos urbanos y que genera empleo. ¿Hasta cuándo podrá la Diputación seguir ocultando esa realidad?

Bosgarren edukiontziak negargarri funtzionatzen du

Behin eta berriz esan dugu. Bosgarren edukiontzia garestia da eta emaitza kaskarrak ematen ditu. Hilabetean 11 tona organiko jasotzen dira Zarautzen batazbeste, horrek esan nahi du 500 inguru familik bakarrik erabiltzen dutela (Zarautzen 9.000 famili inguru izango gara). Giltza gehiagok izango dute, noski, baina horrek ez dio inporta, azken batez Urtetara 11 tona organiko gutxiago bakarrik bidaltzen dugulako, urtean milaka euroko gastua egin ondoren. Udal Gobernua porrota ezkutatzen eta ukatzen ibili da orain arte baina badirudi ezin diotela gezurrari gehiago eutsi. Ohar bat atera behar izan dute herritarrei bosgarren edukiontzia ondo erabiltzeko eskatuz.

Porrot egin duten bilketa sistemak apaintzen ibili beharrean bilketa sistema eraginkorrak hautatu beharko lirateke. Zergatik ez da planteatzen hilean 11 tona organiko jaso beharrean zarautzen sortzen dugun hondakin organiko guztia jasotzea? Zarauzko eta zarauztarron ezaugarriak kontuan izanik erraza litzateke.